– UPPROP

3 December 2018
Härmed kan nuvarande och blivande sponsorer ge bidrag till Wira-stiftelsen för att stödja barn och ungdomar med NPF-diagnos att få en kompishund, häst, katt el ett annat djur som hjälper och stöttar dom i livet.
Pengar som flyter in efter detta upprop kommer att gå till köp av specifikt djur till barn el ungdom med NPF- diagnoser utefter deras behov.
Djuret kan stå för en lugn och fungerande vardag, som habilitering, sjukgymnastik, den kan stå för tröst och stöd under ångestens svåraste stunder. Att lättare få social kontakt med andra människor.
Pengar ges också till att kunna utbilda sin hund till autismhund.
Bankgiro- 202- 5419

Vårt förordnande >>